REGULAMIN

 

REGULAMIN

Wędkowanie na ŁOWISKU USTROŃ możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Po przybyciu na teren łowiska należy zgłosić się do właściciela łowiska lub obsługi łowiska w celu opłacenia wejścia. Przed opuszczeniem łowiska należy o tym fakcie poinformować wyżej wymienione osoby.

Na całym łowisku obowiązuje zakaz:

 • zaśmiecania, palenia ognisk
 • wycinania i łamania drzew, krzewów
 • parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi
 • jazdy na rowerze
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC
 • głośnego zachowania
 • kąpieli w stawie
 • wprowadzania zwierząt
 • patroszenia ryb przed ich zważeniem
 • wnoszenia i spożywania napojów wysokoprocentowych.
 • na łowisku obowiązkowo należy posiadać matę karpiową , podbierak,

Ryby złowione i przeznaczone do zakupu należy przechowywać w siatce. Ryby, których nie kupuje się(oprócz suma) należy natychmiast wypuścić do wody.
O złowieniu każdego suma prosimy poinformować obsługę łowiska i nie wypuszczać go do stawu.
Obowiązuje okres ochronny połowu ryb.
Wszystkie ryby przeznaczone do kupienia należy okazać właścicielowi łowiska przed zakończeniem połowu., w celu zważenia i zapłaty wg cennika.
Zajmowanie stanowiska do wędkowania i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać osobom już wędkującym.
Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.Prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności wokół linii brzegowej stawu,jak również na pomostach.
Obowiązuje używanie haczyków bezzadziorowych .podbieraków oraz mat karpiowych.
Prosimy utrzymywać porządek, śmieci wyrzucamy do stojących koszy na terenie łowiska, osoby palące zobowiązane są do wyrzucania ugaszonych niedopałków papierosów do koszy.
Osoby wkraczające na teren łowiska w miejscu innym niż dozwolone oraz osoby nie uiszczające opłaty za wstęp i za złowione ryby, uważane są za kłusowników. Względem nich będą stosowane odpowiednie konsekwencje.
Łowienie ryb jest dozwolone tylko w obrębie wyznaczonego łowiska.
Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęty łódkami.Ograniczmy nęcenie ryb do 1 kg.

UWAGA!
 1. Szczupaka łowimy tylko na spining.
 2. Karpie, powyżej 4 kg nie podlegają sprzedaży.
 3. Osoby, przebywające na terenie łowiska w razie zastrzeżeń właścicieli wyrażają dobrowolną zgodę na kontrolę środków transportu i rzeczy osobistych.

Złamanie powyższych zasad oraz jakiekolwiek zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje usunięcie z łowiska bez zwrotu kosztów, a także odmówienie wstępu w przyszłości.