REGULAMIN ŁOWISKA

§1

1. Łowisko czynne jest od wiosny do jesieni w zależności od warunków atmosferycznych.

2. Warunkiem uzyskania zgody na zakup zezwolenia na wędkowanie na Łowisku Ustroń jest znajomość i akceptacja regulaminu ustalonego przez właściciela obiektu.

3. Cennik opłat za korzystanie z Łowiska znajduje się u Gospodarza Łowiska oraz na stronie internetowej na końcu regulaminu.

§ 2

Zasady korzystania i przebywania na łowisku

1. Wędkujący ma prawo do przebywania na wskazanym w stanowisku z osobami towarzyszącymi po uprzednim wykupieniu dla nich wejściówki.

2. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.

3. Do osób niepełnoletnich stosuje się przepis określony w §2 pkt 3.

4. Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania kolegom na sąsiednich stanowiskach.

5. Na jednym stanowisku mogą wędkować maksymalnie 2 osoby posiadające zezwolenie tego samego rodzaju.

6. Zezwala się łowić na dowolną ilość wędek z brzegu metodą gruntową lub/i spławikową.

7. Obowiązuje zakaz połowu  metodą żywcową i/lub na martwą rybkę.

8. W przypadku zezwoleń spinningowych czas uprawniający do połowów na Łowisku trwa od momentu wykupienia zezwolenia do zachodu słońca w tym samym dniu.

 1. 8. Każdy przebywający na łowisku ma obowiązek utrzymać stanowisko i otoczenie w należytym porządku. Odpady i śmieci, każdy wędkarz zabiera ze sobą, i tylko segregowane może wyrzucić do odpowiednich worków na parkingu .

9. Załatwianie potrzeb fizjologicznych korzystających z Łowiska odbywa się  tylko w toaletach .

10. Na obszarze łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk, grilli jednorazowych wypalających trawę.

11. Obowiązuje zakaz niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin oraz naruszania linii brzegowej.

12. Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

 1. 13. Obowiązuje całkowity zakaz:

– palenia papierosów w domkach i przyczepach campingowych

– karmienia i łowienia ryb na chleb

– parkowania samochodów poza miejscami parkingowymi

– jazdy na rowerze i wprowadzania rowerów nad staw

– wprowadzania zwierząt (psów, kotów)

– patroszenia ryb przed ich zważeniem

– wnoszenia i spożywania napojów wysokoprocentowych

– łowienia ryb podczas burzy i wyładowań atmosferycznych.

§ 3

Regulamin połowu ryb na łowisku

 1. Ryby łowimy tylko z brzegu.
 2. Należy zachować następujące okresy i wymiary ochronne ryb:
  – szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia.
  – sandacz – od 1 stycznia do 31 maja.
 3. Wędkujący zobowiązany jest do posiadania podbieraka, maty typu wanienka lub kołyska oraz środka dezynfekującego. Obowiązują haki bezzadziorowe. Zadziorki można przygiąć kleszczami.
 4. NIE WOLNO łowić na kotwicę.
 5. Zabrania się przechowywania ryb w siatce które nie zostaną zakupione.
 6. UWAGA !!! Szczupaka, sandacza łowimy tylko na spinning (przynętą gumową z pojedynczym hakiem bezzadziorowym).
 7. Osoby przebywające na Łowisku w razie zastrzeżeń Gospodarza wyrażają dobrowolną zgodę na kontrolę środków transportu i rzeczy osobistych.

§ 4

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Osoby wykupując zezwolenie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w celach reklamowych i marketingowych przez Gospodarza Łowiska.

2. W przypadku złowienia suma należy powiadomić Gospodarza Łowiska i przetrzymać go w worku lub na specjalnej lince do czasu jego przybycia.

 1. 3. Złowione ryby (do 4 kg.), tylko te które będą zakupione, trzymamy w siatce na ryby i przy zejściu z łowiska ważymy i opłacamy obsłudze.

4.W przypadku widocznego i rażącego uszkodzenia ryby należy zgłosić zaistniałą sytuację Gospodarzowi Łowiska.

 1. 5. Zabrania się samodzielnego budowania stanowisk wędkarskich.

.  Nie wolno podnosić ryb do zdjęcia. Wykonując zdjęcie należy położyć rybę na mate.

§ 5

USTALENIA OGÓLNE

1. Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony za wcześniejszym powiadomieniem na stronie internetowej i bez podania przyczyny.

2. Właściciel ma prawo unieważnić zezwolenie w przypadku złamania regulaminu, zaśmiecania obiektu lub niestosowne zachowanie bez zwrotu kosztów i nałożenie dożywotniego zakazu wykupienia zezwolenia.

3. Właściciel nie odpowiada za wypadki losowe oraz mienie skradzione na terenie łowiska.

4. Wykupione zezwolenie nie podlega zwrotowi lub wymianie.